Jak si zapamatovat anglická slovíčka?

ID-100108543

Dělejte to jinak než ve škole. Neučte se najednou velká množství slovíček, ale dbejte na důkladné pochopení jejich významu a možností použití.

Zkuste se učit ve větách, zkoumejte možná použití slovíček. Uložte si je do hluboko, důkladně do hlavy. Procvičujte, opakujte.

Moc ráda využívám slovník na seznamu. Proč? Ukážeme si to na slovíčku HELP.

help

[help]

pomoci , vypomoci komu s čím radou, penězi ap.
(na)pomáhat , usnadnit komu/čemu
pomoci si sám sobě
posloužit si čím
nabídnout si , vzít si co jídlo a pití
štípnout , šlohnout , otočit co
pomoc , výpomoc , rada
pomocník / pomocnice na farmě, v domácnosti
výpomoc
nemohu si pomoci , nemohu (jinak) , nemohu se ubránit
nemohu se zbavit dojmu , že , pořád mám dojem , že

Základní fráze

Pokročilá gramatika

 • but: cannot (help) but, could not but nemoci jinak než co , muset (jen) co , nemít jinou možnost než
 • domestic: domestic (help) pomocnice v domácnosti, hospodyně placená
 • heaven: heaven help sb pomáhej komu pánbůh
 • help out: help sb out (vy)pomoci, vypomáhat komu prací, půjčkou ap.
 • help to: help sb to sth dát, naservírovat komu co k jídlu pití
 • all right: You should help her. – All right. Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.
 • another: They help one another. Pomáhají si (navzájem).
 • can: Can I help you? Mohu Vám pomoci?
 • can: He can’t help it. Nemůže si pomoci.
 • could: Could you help us? Mohl byste nám pomoci?
 • duty-bound: I felt duty-bound to help. Cítil jsem povinnost pomoci.
 • get: She got him to help her. Přesvědčila ho, aby jí pomohl.
 • however: I will help however I can. Pomůžu, jak jen budu moci.
 • little: I need a little help. Potřebuji trošku pomoct.
 • need: There’s no need for you to help me. Není (po)třeba, abys mi pomáhal.
 • not: I couldn’t help it. Nemohl jsem si pomoci.
 • reluctant: He was reluctant to help. Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.
 • should: Should you need help … Kdybys náhodou potřeboval pomoc …
 • someone: I need someone to help me. Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.
 • the: help for the poor pomoc chudým
 • there: I can help you there. V tom ti mohu pomoci.
 • wanted: help wanted přijmeme/hledáme výpomoc
 • nápomocný: be of (any) help /use/assistance to sb být (nějak) nápomocný komu
 • pomáhat: help each other pomáhat si vzájemně
 • pomoc: cry for help , telefonem call for help volat o pomoc
 • pomocnice: domestic (help) , AmE hl. na částečný úvazek accommodator pomocnice v domácnosti
 • ubránit se: can’t help doing sth nemoci se ubránit čemu nutkání ap.
 • vyjít: be forthcoming, be willing to help , vyhovět accommodate, oblige sb , comply with sb’s wishes přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovět
 • výpomoc: help(er) , assistant (člověk na) výpomoc
 • běžet: Go (and) get help ! Běž pro pomoc!
 • dovolat se: Her cries for help were not answered. Pomoci se nedovolala.
 • křičet: She cried for help. Křičela o pomoc.
 • moct: Could you help me? Mohl byste mi pomoci?
 • muset: I couldn’t help laughing. Musel jsem se smát.
 • myšlenka: I can’t help thinking that … Nemohu se ubránit myšlence, že …
 • o: cry for help volat o pomoc
 • odkázat: We depend on him for help. Jsme odkázáni na jeho pomoc.
 • pomoct: Can you help me? Můžete mi pomoci?
 • pomoct: Will you help me do it? Pomůžeš mi to udělat?
 • pomoct: Let me help you. Ukažte, pomůžu vám.
 • pomoct si: I can’t help it/myself. Nemohu si pomoci.
 • posloužit: (How) can I help you? Čím vám mohu posloužit?
 • potřebovat: I (don’t) need help. (Ne)potřebuji pomoci.
 • přání: Can I help you? Máte přání? v obchodě ap.
 • přát si: Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you? Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.
 • přidat: help osf to/have some more soup přidat si polévku
 • přimět: She got him to help her. Přiměla ho, aby jí pomohl.
 • přislíbit: They promised to help us. Přislíbili nám pomoc.
 • se, si: We help each other. Pomáháme si.
 • snažit se: I am just trying to help you. Snažím se ti jen pomoct.
 • spasit: That won’t help us. To (už) nás nespasí.
 • stavět: help sb to stand up stavět koho na nohy
 • ubránit se: I can’t help thinking … Nemohu se ubránit dojmu …
 • udržet se: I couldn’t help laughing. Nemohl jsem se udržet smíchy.
 • vážit si: We appreciate your help. Vážíme si vaší pomoci.
 • vděčný: We are grateful for/We appreciate your help. Jsme vděčni za vaši pomoc.
 • volání: call for help volání o pomoc
 • volat: She called for help. Volala o pomoc.
 • vzít si: Have one., posluž si Help yourself. Vezmi si.
 • hnout: not to lift a finger to help sb nehnout pro koho ani prstem
 • moct: I can’t help it. Nemohu si pomoci.

 

Toto všechno vám po zadání slovíčka vyskočí…

Není toho málo, že? Ale je to přesně to, co vám pomůže si slovíčko opravdu zažít.

S láskou vzpomínám na Viv, skvělou ženu a kamarádku, které jsem v Americe hlídala děti. Často slovíčko HELP používala ve smyslu nabídnout si.

Např. Help yourself to the chocolate.

Také je dobré, si u slovíček vyhledat synonyma. Hodí se v případě, že si na dané slovíčko nemůžeme vzpomenout. Napadají vás nějaká ke slovíčku HELP?

 

Také hodně pomáhají sticky papers (lepící papírky), na která si slovíčka, která se zrovna snažíte zapamatovat napíšete a rozmístíte si je po bytě nabo kanceláři. Třeba na počítač, ledničku, zrcadlo,…Prostě tam, kam koukáte nejčastěji 🙂

 

Cvičení

 Zkuste se sami naučit jen jedno slovíčko denně, ale důkladně. Vybrala jsem pro vás tři slovíčka, která nejspíš znáte, ale možná vás překvapí další možnoati jejich použití.

KNOW

LIKE

MOOD

 

PS: Synonyms – help, aid, assist, succor

Také je dobré, osvojená slovíčka hned vyzkoušet v praxi. Stačí si jen vybrat ze seznamu konverzačních témat a domluvit se na termínu Skype lekce.

Hodně radosti z učení.

Radka Havlíčková

použitý obrázek – freedigitalphotos.net

Radka Havlíčková
Pomáhám lidem cítit se dobře při komunikaci v angličtině.
Komentáře

Přidat komentář